ÅRET's LEDERpris 2015 blev overrakt til Charlotte Søndergaard-Pedersen
ved Lederfesten 6.11.
Charlotte har som formand for gymnastikudvalget i en årrække sikret at alle opgaver er løst i rette tid, at kommunikation er vigtig mellem frivilllige og forældre, og at man godt må tænke i helheder for hele foreningen. Charlotte har hjulpet i projekter om SkoleIForm, ny Parqur.aktivitet og som mentor for AC Youngster's siden det blev skabt i 2013 gennem hendes aktive deltagelse i arbejdsgruppen bag DM i ForeningsUdvikling.
Stort TILLYKKE til Charlottesmiley

Disse var også nomineret:

Bodil Christensen, Spinning
Iben Nyborg Sørensen, Fodbold
Benjamin Bendixen, Fodbold
Henning Madsen, Fodbold
- Stort SKULDERklap til jer!

TILLYKKE til Keld & Co.
JULEstævnet 2015
igen en FLOT succes...

 
Læs mere om hold og træning under Fodbold og læs mere om julestævne:
http://m.norddjurs.lokalavisen.dk/…/20160107/artikler/…/1467 


 

Indstillingen til Årets frivillige leder i Norddjurs Kommune 2015

Siden Ørum Aktiv Center blev indviet i 1999 har vi spillet Volley i Ørum, nu i regi af AC Norddjurs.
 
I mange år lå deltagertallet på 12-16 spillere, primært voksne.
Gennem de seneste år er tallet øget og øget – sidste vinter til 25 spillere og ingen kunne få armene ned –
Maj-Britt fik endog hyret en af de unge mænd til at overtage den tekniske træning på holdet…
 
Men YES:
I denne vinter har vi så lige 35 aktive spillere – det er heldt VILDT i en lille geografi som Ørum Djurs.
Især bør det bemærkes, at deltagerne er i alderen 15 – 70 år og ja, snittet ligger på ca. 40 år!
 
Denne succés må vi især dedikere til Maj-Britt Mikkelsen, som positivt og energisk har stået i front for holdet i de mange år, især som træner, men de senere år i én stor forening også som konstruktiv udvalgsformand.
Maj-Britt har ”vist flaget” når holdet i årene bagud deltog i venskabsstævner rundt i geografien- for da
naboklubberne måtte lukke deres aktivitet ringede mange og spurgte: ”Har du også plads til mig?”
 
Og JA:  Maj-Britt finder plads til alle – og sikrer at alle føler sig respekteret og får lov at spille.
Volley er ikke tilmeldt faste turneringer, som medlemmerne ikke ønsker – men deltager i stedet med mellemrum i weekendstævner, hvor flest mulige kan tage med og nyde timerne sammen.
Hver måned er der ”Caféhygge” FØR træningen, så man husker at få SNAKKET med hinaden.
Maj-Britt har herved formået at sætte ”foreningslivet” i højsædet for en bred aldersgruppe af spillere –
de kommer fra Grenaa i øst til Auning/Vivild i vest og de unge kører gerne efter FÆLLESSKABET!
 
Maj-Britt er altid GLAD og Smilende når hun møder frem – uagtet at hun har et travlt arbejdsliv. Et arbejdsliv som visitator i Norddjurs Kommune’s hjemmepleje, hvor hun også gerne lokalt sår nogle frø for at AC Norddjurs og andre går ind som Besøgs.venner til at bistå de ældre med fysisk træning i hjemmet.
 
Maj-Britt er åben og søger at få medlemmerne med i en forventningsafstemning til sæsonen –
Hun er den som lige husker en SMS til et fraværende medlem:  ”Har du det godt eller?”, INGEN får lov
til bare at falde hen når de kan være en del af fællesskabet.
Maj-Britt har sikret en årlig juleafslutning, hvor ALLE bare skal være med – først medbragt mad, som alle deles om og så…forsigtigt spil, det er jo KUN FOR SJOV.
 
Maj-Britt søger for at volley er aktive, når Atletik og Krolf laver ÅBEN HUS med spil og grillhygge –
Med så stor en succes at vi var mange der senere mødtes til udendørs Volley og hygge igennem sommeren når vejret var godt…og rigtig gættet:  MajBritt startede SMS.kæden HVER gang!
 
Maj-Britt finder også tid til at deltage i foreningens tværfaglige samarbejde ved at være aktiv på de
Indkaldte møder.  Hun bidrager åbent og ærligt med sin mening – og kommer med konstruktive ideer til hvordan man måske lige kan sætte en ny vinkel på en udfordring, så vi får en succes i hus!
 
Til sommer cykler Maj-Britt de 2.000 km til Kroatien sammen med sin søn og sine forældre – vi vil gerne
ønske hende  GOD Tur med dette skulderklap af en værdig PRISmodtager, så hun kan ”nå hele vejen” bare på adrenalin.kicket!
 
Forretningsudvalget i  
 
                    Søren Slemming                  Frank Birch            Marianne Aabenhuus
                    Formand                            Næstformand          Økonomiansvarlig
 


Torsdag aften den 26. marts 2015 til DGI´s årsmøde bleve AC Norddjurs - AC Youngsters vinder af SÅDAN Award´en.

Kriterier for tildelingen er:

  • Foreningen har i 2014 gennemført et nyt, udviklende eller anderledes tiltag, der har givet foreningen mere omtale, flere medlemmer, flere frivillige eller på anden måde gjort en forskel for foreninge.

  • Tiltaget kan anvendes og fungere som inspiration for andre foreninger, hvor der ikke er langt fra idé til handling


AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com