Beretningen på Generalforsamling i AC Norddjurs den 23.02.2016

 
Vi har i det forgangne år haft travlt i alle afdelinger. I gymnastikken især med videre udvikling af Parkour. Fodbolden har været hårdt ramt på ledersiden og i det meste af 2015 har der kun været 2 personer i udvalget, som har trukket et meget stort læs for at få tingene til at nå sammen.
Vi skal i fremtiden blive bedre til at kommunikere ud til hinanden, om vores forventninger og krav og hvad vi har brug for. Ligeledes også blive bedre til at informere hinanden om, hvad vi arrangerer og hvornår, så alle involverede véd besked.
Vi blev sidste år udfordret på kasserer posten, men den er løst med en deling, så vi nu har en bogføringsansvarlig og en kasseansvarlig. Vi fik igen i år nogle gode indstillinger fra jer til Årets leder, og vi valgte Charlotte Søndergaard-Pedersen til Årets leder 2015.
Vi har deltaget i forlængelse af den nye skolereform med ledere til afholdelse af aktivitetsdage på skolen hvor flere af vore afdelinger deltog. Juleafslutning for børnene afviklet af AC Youngsters igen en rigtig god dag for børnene.
Vi har i året der er gået også startet forhandlingerne med Kvik Ramten og ØAC om sammenlægning af Fitness og Spinning og vi håber at vi snarest finder et fælles fodslag.
Som nyt tiltag er vi startet med dans lige efter nytår og håber at mange vil støtte op, både nye og nuværende medlemmer af AC Norddjurs.
Jeg vil til slut sige tak til jer alle for den store indsats i har ydet for medlemmerne og især for børnene uden jeres arbejde kan vi ikke holde hjulene i gang. En stor tak til vores samarbejdspartnere så som skole, virksomheder, ØAC, kommune og sponsorer som alle gør en forskel.
Jeg har efter 4 år som formand valgt at holde, mest fordi gnisten ikke er stor nok mere, men jeg vil ønske AC Norddjurs og alle dets ledere, trænere og udøvere held og lykke i fremtiden, og håber at alle vil synes at det er det bedste sted at være med plads til alle og med en god positiv ånd og samarbejde.     
 
Krolf 2015
 
Alt i alt en god sæson med masser af hygge og spil på banen.
Vejret kunne godt have været bedre de fleste tirsdag.
Et par gange kom der slet ingen, da det stod ned i tove og flere gange måtte krybe i ly i bålhytten. Trods vejr og vind blev det til mange ”hole in one” og godt spil. Altid sluttet af med en kop kaffe og snak i hytten. Ser frem til en ny sæson – med forhåbentlig flere medlemmer.
 
Volley:
 
Vi har hver onsdag aften været ca. 20-25 energifyldte mænd/damer/piger/drenge på banerne. Alle har nydt, at vi i år fik udvidet tiden med 1/2 time, så der har været bedre tid til både øvelser og spil. Et par gange har vi været afsted til stævner og på lørdag d. 27/2, holder vi for 3. år i træk eget hjemmestævne fra 10-16.
Som i de tidligere sæsoner har vi også lavet enkelte træningsaftner med andre klubber henover vinteren.
 
Gymnastik:
 
Denne sæson har virkelig givet gymnastik sved på panden. Både de aktive gymnaster og gymnastikudvalget, for hvordan fordeles tiderne i hallen bedst muligt mellem de enkelte gymnastikhold, især når det helst skulle være som det plejer! Selvom der er blevet justeret lidt på tiderne, har alle modtaget det positivt, og hallen er fuld af glade, aktive og "fuld af krudt" gymnaster i løbet af ugen. Vi har igennem sæsonen haft flere trænere på kursus for hele tiden at kunne blive bedre og følge med udviklingen. Vi er 92 børn og 38 voksne fordelt på 7 gymnastikhold spredt ud over ugen. Vi har gymnastik fra 1 år til +80 år, så kom bare, der er altid plads til en til. Vi glæder os alle til at vise jer til gymnastikopvisningen, hvad vi laver i løbet af vinteren.
Kom til forårsopvisningen den 12. marts kl 10.00, hvor vi også får besøg af Gudenaadalens Efterskole med 165 gymnaster, hvoraf to er herfra, nemlig Clara Kroer og Malene Koch.
 
Atletik:
                     
I sæsonen 2015 har vi været oppe på 11 børn, hvor 1 var et helt nyt medlem.
Der er blevet kæmpet igennem hele sæsonen og alle har været gode til at udfordre hinanden, hvilket resulterede i 6 nye klubrekorder og en hel del personlige rekorder.
Landsdelsmesterskabet i Randers blev igen afholdt i september, vi havde 10 børn med og de fik alle medaljer med hjem – det var som tidligere år en rigtig god dag.
Atleterne dyster mod store klubber som Århus 1900, Randers Freja.
Atletik er en idrætsgren, hvor der er mulighed for at konkurrere individuelt og der er nogle, der er rigtig gode til at tage den udfordring op og kæmpe på tværs af alder og køn.
Der blev uddelt 4 idrætsmærker: 2 børn og 2 voksne
 
 
 
 
Badminton
 
I badmintonafdelingen hygger vi os både børn og voksne med badmintonspillets udfordringer.
Børnene under ledelse af børne-/ungdomstrænerne Stig og Maria. Her spænder aldersgruppen lige fra 5 – 14 år – alle har mod på spillet og er kommet et godt stykke videre i denne sæson.
De voksne spillere deltager alle om mandagen i fællesspillet, mens spillerne om onsdagen spiller dels fællesspil og dels individuelt.
Vi har to mærkedage i badminton – julehyggeturneringen og klubmesterskabet/placeret ved slutningen af sæsonen.
Vi har i år været meget tæt på 100 spillere.


  

__________________________________________________________________________________________

  BERETNING på Generalforsamling i AC Norddjurs 24.02.2015 

Efter et år med en del bolde i luften er det nu tid til at gøre status. Vi har jo henover sidste vinter og forår været del af DM i Foreningsudvikling, hvor bla.  vores foreningsundersøgelse, viste os lidt om hvad borgerne i vores område ønskede, at vi som forening skulle starte op. Ud fra ønskerne prøvede vi så at starte en løbe- og cykelskole, men efter en prøvetid på ca.3 måneder måtte vi erkende, at der alligevel var for lidt opbakning til sådanne tiltag, efterfølgende har vi også prøvet med madhold men igen uden den store succes.

 Succes har det derimod været at få AC Youngsters oprettet, de blev startet efter eget ønske og har fået lidt støtte af nogle af de rutinerede ledere,  der har været med på sidelinjen. De bidrog til at vi blev valgt  til årets forening i Norddjurs kommune, er blevet brugt af DGI til at fortælle hvordan de gør og hvad de vil. De har afholdt bla. IT aftener for ældre, lederaften for alle lederne i AC Norddjurs sammen med Spinning og Gymnastik med Cowboyaften som tema, og ikke mindst juleafslutning for børnene med over 200 deltagere. Vi blev ikke udvalgt som en af de fem foreninger der vandt,  men Kulturminister Marianne Jelved roste AC Norddjurs for deres tiltag med AC Youngsters og skolereformen.

Vi var lidt på forkant med skolereformen. Vi tog sammen med KVIK Ramten og spejderne kontakt til skolen, så vi kunne afstemme forventninger og muligheder for samarbejdet, og vi synes at vi er kommet godt i gang. Første fælles indslag var aktivitsdag i sensommeren og der vil komme flere fremover,  hvor vi i fællesskab vil aktivere børnene, med det fælles mål at få flere aktive og sunde børn.  Skolen vil så tilbyde lederuddannelse som valgfag for de unge og med os som praktiksted  - alene i dette forår har vi 15 unge i praktik hos fodbold og gymnastikJ

 

Vi har hen over året talt om hvordan vi udvikler vores forening. Hovedparten af vores medlemmer er jo børn og unge op til 16-17 år og flest voksne over 45 år.

Vi vil gerne kunne ”fange” mellemgruppen,  men har lidt svært ved det. Selvfølgelig er der mange faktorer der spiller ind, der var én der sagde på et af vores møder, at måske skal vi bare bruge vores energi på dét vi er gode til og gøre det endnu bedre!

Vi mangler generelt ledere til at hjælpe i de forskellige afdelinger og der er flere ting i gang for at finde de rette personer. Af de mere synlige er,  at vi pt. mangler hjælp til hjemmeside og hvis vi skal opretholde vores sponsor pleje/udvikling, som er en stor del af vores eksistens grundlag,  er det vigtig at der bliver fundet nogle personer der ønsker at hjælpe i sponsorudvalget. 

Vi HAR mange dygtige og energiske ledere iblandt os – fra FU valgte vi at indstille

Charlotte Søndergaard-Pedersen og Kirsten Lykke Jensen til Månedens skuldklap hos DGI –og de vandt heldigvis hæderen i december 2014 – TILLYKKE.

ÅRETS Leder i ACNorddjurs blev kåret på Lederfesten:

Jan Pedersen fra Spinning – igen et stort TILLYKKE til Jan.

 

Afdelingerne er så småt begyndt at få hjælp fra hinanden til arrangementer, men det skal vi også forsøge at udvikle,  så vi får endnu mere samhørighed. Og igen må jeg sige at AC Youngsters er med til at tage ansvar og vise vejenJ

Jeg har fået lidt fra de forskellige afdelinger og vil fortælle lidt derfra:

Tennis:

I 2014 har der været 15 spillere, der deltog i fællespillet, der spilles hver lørdag/søndag. Derudover har der været 2 spillere udenfor fællesspillet så i alt 17 spillere 3 mere end året før, så en lille fremgang. I juni holdt vi fællesspisning ved Krolf hytten hvor der var næsten fuld opbakning.

Spinning:

2014 har ikke været den bedste. Hen over året har kun 16 personer været en del af afdelingen. De har kørt på 4 hold fordelt på alle ugens dage. Vi har i år haft 3 instruktører, dejligt at se at Sølvi er på banen igen. Som noget nyt har vi i efteråret forsøgt at starte et spinnehold om onsdagen hvor der er gymnastik for puslinge, de unge forældre har ønsket en mere flexibel kontingent ordning, hvor man kan købe 5-turskort og online tilmelding, det gøre vi forsøg med nu og det ser ud som det er en ordning. Fremadrettet ønsker vi at samarbejdet evt. sammenlægning med fitness kan blive mere permanent så vi bliver flexibel i alles interesse.

Her til sidst vil jeg gerne takke alle ledere og trænere og frivillige for deres store arbejde for foreningen og ikke mindst for at det er jeres fortjeneste at der er mulighed for at deltage i så mange aktiviteter. Tak til alle sponsorer og til Jens med arbejde der er med det, til Poul og Rasmus i forhold til OK sponsordelen. Tak for godt og konstruktivt samarbejde i foreningsforum, med skole, ØAC, Norddjurs Idrætsråd og Kommunen. En stor tak til Kirsten og Marianne for et kæmpe arbejde med regnskabet efter at Aksel valgte at holde.

FUSIONSSANG

Mel.: regnvejrsdag i november

De´t i aften at det sker
det at vi bli´r mange fler´
cykling,gymnastik med mere
boldklub - ja nu bli´r vi flere
sammen vil vi etablere
noget både stort og godt!

Vi er gode hver for sig
men vi vil jo samme vej
det motion vi har på sinde
så nu vil vi sammen binde
tre foreninger og vinde
noget både stort og flot!

Sammen er man som bekendt
altså meget bedre tjent
der er flere til at lave
ting og sager og at have
tid og tid det er en gave
i et samfund li´som vort!

Derfor er vi nu idag
gået under samme flag
"AC NORDDJURS" - det blev navne´
om os alle det vil favne
lad os håbe det vil gavne

"AC NORDDJURS" er nu os!

STIFTENDE GENERALFORSAMLING for AC NORDDJURS, DEN 24. NOVEMBER 2011.


1. Valg af dirigent.
Flemming Mølgaard fra DGI var af arbejdsgruppen foreslået som aftenens dirigent og blev valgt.

2. Valg af stemmetællere og referent.
Sølvi Janne Birch blev foreslået som referent, Jette Johnsen og Jens Søndergaard som stemmetællere – forsamlingen tilsluttet sig forslagene.

3. Indkomne forslag: Vedtagelse af vedtægter/Fusion.
Aftenens dirigent startede med at spørge forsamlingen om det var nogen af de tilstedeværende der var imod fusioneringen af de tre foreninger, Stenvad Boldklub, Ørum Indoor Cycling og Ørum IF. Da dette ikke var tilfældet, gik man direkte videre til vedtagelse af de fremlagte vedtægter.
Alle stemte for den nye forenings vedtægtsforslag.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget.
Dorthe Schmidt Jørgensen fremlagde budget for kommende regnskabsår for perioden
25.11.2011 til 31.12.2012 og startede med at fortælle lidt om, hvordan tingene vil komme til at fungere. – Herunder at det bl.a. vil blive nogle ændringer omkring kontingenter og træner/lederhonorarer. Dorthe har sagt ja til at varetage posten som hovedkasserer i
ØkonomiUdvalget. Budgettet blev vedtaget uden kommentarer!

5. Valg af forretningsudvalg og suppleanter til dette, samt 2 revisorer og en suppleant.
Foreslåede kandidater var: Formand Søren Slemming
Næstformand Frank Birch
Økonomiansvarlig Marianne Aabenhuus
Suppleanter hertil: Kim Jørgensen (1. suppleant)
Kirsten Lykke Jensen (2. suppleant)
2 revisorer: Gert Fogh
Jane Klemmensen
Revisorsuppleant: Per Mogensen

Samtlige foreslåede blev enstemmigt valgt!


6. Præsentation af kommende års udvalgsmedlemmer.
Marianne Aabenhuus viste organisationsplanen med de valgte navne på powerpoint og gik denne igennem sammen med forsamlingen.


7. Eventuelt.
Jens Søndergaard gav en kort orientering omkring sponsorarbejde og vigtigheden af at det udelukkende er sponsorudvalget der står for de kontakter der skal finde sted til de forskellige virksomheder (sponsorer). – Vi andre må hellere end gerne komme med idéer, men det er altså selve udvalget der gør resten af arbejdet! Jens og hans kone havde også taget et forslag med, til ny foreningsdragt.

Mogens Buhl Christensen (formand for Norddjurs Idrætsråd) rejste sig og ønskede den nye forening hjertelig tillykke og det samme gjorde Svend Åge Jellesen, sidstnævnte på vegne at Ørum Aktiv Center.

Videre blev foreningens nye hjemmeside vist frem af Line Juul Christiansen, der sammen med
Marianne Svit har stået for oprettelse af siden og allerede havde kopieret mange informationer over
Fra bestående hjemmesider hos Ørum IF og Stenvad Boldklub.
Line fortalte lidt om hvad man kan finde på siden og hvad den ellers kan bruges til.

Den nyvalgte formand Søren Slemming, takkede for mandatet og for aftenens fremmøde og opfordrede til at man tager kontakt til forretningsudvalget ved ethvert behov – det er derfor de er valgte!

Den 19.januar 2012, kl. 17.30 er der i ØAC et møde om samværspolitik for alle trænere og ledere i den nye forening, hvor man opfordres til at møde frem. Endelig invitation fremsendes.

Aftenen blev på traditionelt vis sluttet af med tak for god ro og orden!


Referat: Sølvi Janne Birch

AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com