Gymnastik afd. får her overrakt 25.000 kr. fra Tuborgfondet og 10.000 kr. fra Sparekassen Kronjylland.
Gymnastikudvalget takker mange gang for sponsoraterne, der er brugt til indkøb af en længe ønsket Airtrack.
Airtracken blev indviet ved spring over tre røde snorer. Derefter var der "Åbent spring" på flre redskaber.

AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com