Kontingenter:

Vi er i fodboldafdelingen meget afhængige af kontingenter for at kunne opretholde et højt aktivitetsniveau for vores medlemmer. På nuværende tidspunkt har vi 3 sæsoner, hvilket også betyder, at der skal betales kontingent 3 gange om året.

Der er også mulighed for at betale for ALLE 3 sæsoner på én gang.  Dette kan dog kun ske ved opstarten af EfterÅrssæsonen.

Som ny spiller kan man som udgangspunkt træne med 3-4 gange inden der skal betales kontingent, mens andre ligeså godt kan gå ind og betale
når de starter på sæsonen - så glemmer I det ikke når betalingsfristen nærmer sig.
Er du i tvivl om du måske har betalt for HELE året kan du altid spørge hos vores kasserer på:  kasserer.acnorddjurs@gmail.com

Alle medlemmer vil blive mindet om betaling via E-mail, uddelt seddel og evt. sms. med seneste betalingsdatoer som:

Forår udendørs: 20. april

Efterår udendørs: 20. august

Indendørs: 20. januar

Når der betales kontingent går de første ca. 200 kr. om året til gebyr til kommunen. Dette gebyr dækker brugen af hallen, brugen af baner, mål, kridt, strøm m.m..

Den øvrige del af kontingentet går til materialer, turneringer, stævner, dommere, trænerudgifter m.m..

Kontingentet dækker IKKE alle fodboldafdelingens udgifter, så vi er meget afhængige af sponsorater, som Sponsorudvalget hjælper os med.

Satser pr. sæson nævnt som:   Forår / Efterår / Vinter / HELE året:

U5 og U6: 200 / 200 / 300 / 650 kr.   

U7, U8 og U9: 275  / 275 / 300 / 800 kr.

U10, U11 og U12: 350 /  350 /  300 /  950kr.

U13 til U-19: 425 / 425  / 300 / 1.100 kr.

Herre senior: 750  / 750 / 300 kr. (kan ikke belale HeleÅret)

Old boys: 400 kr.  /400 / 300 kr. (kan ikke betale HeleÅret)

Damesenior: 400 kr. / 400 / 300 kr. (kan ikke betale HeleÅret)


 

AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com