Kommunalvalg - debat: Skal vi male den blå?

Af Christian Gleerup, kandidat til KV13 for Venstre:
 
"Jeg undres? – der er nu syv dage tilbage til at indsende høringssvar vedr. Børne og Ungdomsudvalgets forslag til ændring af de nuværende skoledistrikter.
Syv dage er naturligvis alt rigeligt til at give sin mening til kende, men hvad er det vi skal svare på i denne høring. Nuvel, vi kan nok alle blive enige om at et forslag uden egentlige argumentet, virker mere end almindeligt tyndt. Men vi har da alle brug for nogle svar, og man skulle synes at der er stillet nok spørgsmål? 
 
  • Hvad er det egentlig formål? - den besparede transportid/afstand kan det tydeligvis ikke være
  • Hvad er eks. ”Fannerup”, hvor trækkes stregen/hvor skal skolebussen vende?
  • Hvad med børnehaver, dagplejere osv. – gælder distriktsændringerne også dem?
  • Har man gjort sig tanker om foreningslivet ude i landdistrikterne, og er man i så fald bare ligeglad?
…blot for at nævne et par stykker!
Det er synd for processen, at de efterlyste svar ikke bliver givet, at ingen tager ansvar og melder ærligt ud hvad der et tanken bag forslaget.
At vi som borgere har mulighed for at give vores mening tilkende inden en egentlig beslutning er jo i virkeligheden et rigtigt fint demokratisk princip – men hvis vi udelukkende får spørgsmålet ”Skal vi male den blå” – uden at vide hvad der skal males i øvrigt, så er vi jo uden reel chance for at svare fyldestgørende.
Vi fortjener som borgere et meningsgivende, velbegrundet og deltaljeret oplæg - og søger vi svar bør svarene kunne gives.
Min helt klare holdning – NEJ, vi skal ikke ændre på skoledistrikterne, det giver absolut ingen mening – den eneste umiddelbare effekt det vil give er færre elever på ellers velfungerende skoler, et leverstød af dimensioner til foreningslivet og dermed et hårdt slag for pulsen i vores landsbyer. Der er så mange ting der taler i mod, og jeg har endnu ikke set ét eneste godt argument der taler for – og det er bestemt ikke fordi jeg ikke har spurgt.
Lad os få skabt ro på området og få lavet en langsigtet bredt funderet politik der kan sikre såvel gode skoler som velfungerende lokale samfund, og lad det samtidig være en opfordring til at indsende høringssvar inden fristen den 19. august – også selvom at forslaget lader meget tilbage at ønske."
 
Publiceret: 13. August 2013 13:36
 
 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com