Læserbrev fra AC Norddjurs:

Skoledistrikter – udvikling eller reel afvikling i landdistrikterne ?

Som større idrætsforening midt i Norddjurs Kommune har vi med bekymring fulgt det oplæg til
ændring af skoledistrikter/lukning af skoler som Børne- & Økonomiudvalget drøftede i maj måned.
Skeler vi  til Kommuneplanen, som lige nu er i revideret høringsform,  er det svært at forstå den logiske sammenhæng i at borgerne i Ørum Skoledistrikt overhovedet skal være ængstelige for ændringer.

Kommuneplanen udtrykker nemlig i afsnit om Centerbyer at Ørum skal fastholdes,  at der er UDVIKLINGSpotentiale og at byen har profil som: Kultur-  & Skoleby.
I samme plan omtales i Udviklingsstrategien at der ”skal sikres stabile befolkningstal”  og det skal gøres attraktivt at leve og drive virksomhed i vores kommune” – vi er SÅ enige.
Endelig  omtales under Service for borgere at ”skolestrukturen skal tage hensyn til nærhed og faglighed”.
Der sættes mål for innovation, hvor man via partnerskaber med frivillige foreninger m.fl.  skaber vækst –
SAMMEN!!!
 
Vi tænker jo så: ”det er da lige dét vi gør i Ørum Skoledistrikt”, der jo som bekendt i mange år dækker
geografien fra Fjellerup i vest ind over Stenvad og Ramten, Ørum i midt og Ginnerup/Fannerup i syd.
På tværs  af disse bysamfund er der gennem en lang årrække etableret mange  stærke
samarbejder – skabt og styrket gennem årene især via det fælles omdrejningspunkt:  Ørum Skole.
Vi vil ikke her gå dybere i ”kvaliteten” for undervisning og drift af ØrumSkole – rapporten taler for sig selv –
Rullende optag i børnehaveklasse, IT:baseret undervisning m.m. – ØRUM var pionér!
 
Vi vil derimod bede politikerne FOKUSERE på helheden i de forslag I sætter til debat.
I oplægget fra maj måned kan vi ikke af den store analysemængde se reelle beregninger  på hvilke
udgifter,  der følger ved nye skoledistrikter/skolelukninger – faktuelt kan der vel regnes på merudgifter
til bygningsanlæg/drift og  transportudgifter vil øges betragteligt  - men der er meget meget mere, som IKKE kan beregnes på forhånd:
 
HVOR meget vil et lokalsamfund miste i bosætninger i årene frem?
 
 • Vi er sikre på at manglende skoletilbud i en Centerby er afgørende for tilflyttere og/eller de unge,  som vender tilbage til kommunen efter endt uddannelse.
 • Vi er sikre på at yngre familier vil modne på at fraflytte en Centerby uden skoletilbud for at bosætte sig i et område hvor tilbuddene er samlet – og måske især UDEN for Norddjurs, som igen betyder færre skatteindtægter og mangel på dygtige medarbejdere.
 
HVORDAN vil vilkårene for det frivillige foreningsliv udvikle sig uden skoletilbud?
 
 • Færre bosætninger er lig med færre medlemmer til vores foreningsliv = færre tilbud
 • Vi er overbevist om at mange børn og unge IKKE når frem til vore aktivitetstilbud når de har fået dagen forlænget med ekstra transporttimer .
 • Vi frygter især frafald hos de 13-17 årige, en gruppe der i forvejen er meget svær at fastholde til idræt og som vi har set skal motiveres af NÆRHED, TVÆRgående tilbud, FORÆLDREopbakning og HENSYN til den enkelte i det sociale nærvær. Det harmonerer IKKE med kommunens Sundhedspolitik at endnu færre får tid ogmotivation til idræt!
 • FRIVILLIGE ledere motiveres i dag til job som hjælpetrænere fra 11-12 års  alderen og mange står så på egne ben som 15-16 årige (typisk for holdsport). Vi vil som forening IKKE få samme rekrutteringsgrundlag til at hverve disse unge ledere når deres skoleliv placeres langt uden for vores aktionsradius og der ikke skabes naturlige relationer i hverdagen.
 • Mange unge får herved IKKE tilegnet sig de kvalifikationer og læringer et job som frivillig giver den enkelte, kvalifikationer der  er utrolig efterspurgte på  CV’et  og som vi véd styrker den unge i sit fremtidige uddannelses- og jobmål. AT disse unge i deres normale skoleliv samtidig er store ROLLEmodeller for andre og unge er velkendt .
 • Vores forening vil komme til at mangle frivillige ledere og rollemodeller  = færre tilbud
 
 
 • BØRN  fra børnehave og indskolingen ”hentes” i dag til aktiviteter om ønsket, både til idræt, spejderliv, musikskole m.v..
MANGE af disse børn får ikke mulighed for at komme til disse aktiviteter når forældrene
skal passe deres arbejdstider med få skoler i en stor landgeografi – det vil give sundhedsudgifter på fysisk og mentalt plan på den lange bane! 
 
 
 •  SAMARBEJDE mellem forening og skole om muligheder og tilbud har været et godt og stærkt værktøj i mange år. Foreningen hjælper til på særlige emneuger, skolen er en stærk partner ved introducering af nye tilbud og sparringspartner,  når vi ind imellem har udfordringer med børn fra socialt belastede miljøer.
INKLUSION, som nu indføres i skolen, har faktisk været et kendt begreb  i foreningen i mange år – vi afviser normalt ingen når de ellers vil opføre sig ordentligt sammen med deres kammerater.
HVORDAN skal vi evne at støtte op om disse børn fremover,  når vi ikke får adgang til at
kende deres hverdag og skabe harmoni på tværs af skole/fritidsliv?
HVORDAN kan vi formidle vore aktiviteter og udvikle nye, når vi kommer på så lang afstand
af de unge i deres hverdag  - deres omdrejningspunkt er skolen og deres klasser.
Vi  ser ofte mange børn fra samme klasse til samme aktivitet netop grundet sammenhold og
nære værdier.
Vi er klar til at samarbejde om mere idræt også i skoletiden fra 1.8.2014 – men er skolen her?
 
VI vil MEGET gerne opfordre vore politikere til at ”spille med åbne kort” og foreslår jer derfor:
*Sæt den nuværende behandling på stand by året ud –
*Vær åbne i valgprogrammerne hos alle partier om jeres mål og holdninger til den fremtidige
   skolestruktur i Norddjurs Kommune.
*Fremlæg faktuel viden incl. økonomiske konsekvenser og sæt visionære mål – både for skolen,
  som for samspillet i de lokale geografier.
*FÅ så jeres mandater i den nye kommunalbestyrelse, hvorefter I så  i 2014 fortsætter behandling og
  udredning- før I træffer en kvalificeret beslutning – til den tid vil I blive respekteret fordi den træffes
  på både saglige og visionære grundlag, som I altså FIK MANDATET til i valgkampen-
  et mandat som I reelt ikke fik for 4 år siden, hvor de fleste af jer fredede skolesammenlægninger!
 
I er velkomne i Ørum til at se hvordan vores hverdag fungerer – vi tror nemlig så meget på jeres
konstruktive velvilje til at understøtte vores GODE LIV at vi ufortrødent sætter LIV i Ørum og Omegn!
 
Forretningsudvalget i
 
 •  idrætsforening med 8 aktivitetstilbud, 90 frivillige leder
               og ca.750 aktive medlemmer.
 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com