DM i foreningsudvikling er en årlig konkurrence blandt DGI's medlemsforeninger, startet første gang i 2011.
Hver landsdelsforening må stille med tre kandidater, som får al mulig hjælp fra DGI's konsulenter, så de kan udvikle foreningen i den retning man har sat via målepunkter i en udviklingsbeskrivelse, som er indsendt til bedømmelseskomiteen. 
I 2013 deltager ialt 34 foreninger fra hele landet - og AC Norddjurs er én af de 3 fra DGI Østjylland.
LÆS meget mere om mål og resultater i de næste afsnit.

Vinderne bliver fundet ved en større festivitas -Torsdag den 22.maj med en aftenfest i Vingsted Centret -
hvor Foreningerne bedømmes på, om de i relation til deres egen målbeskrivelse har:


sat retning for udviklingen og forfulgt sine mål
• lagt nye innovative vinkler på udviklingen af foreningen
• involveret og motiveret centrale personer i og omkring foreningen i processen

 
En dommerkomité står bag udvælgelse af vinderne, hvor ialt 5 foreninger vil blive fremhævet i 2013/2014-forløbet.
Prominente navne sidder i komitéen:
*  Kulturminister Marianne Jelved

•  Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors
• Bjarne Ibsen, professor og forskningsleder ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet
• Gitte Fiskbæk, formand for Gudum Sognehus og vinder af DM i foreningsudvikling 2013-14
• Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet
• Henrik Brandt, direktør for Idrættens Analyseinstitut
• Søren Møller, formand for DGI


ARBEJDSgruppen glæder sig til at deltage i festen - og opleve mange andre gode ideer fra det ganske land.
En ting er helt sikker:
AC Norddjurs har allerede vundet rigtig meget blot ved at turde deltage i processen - vi er nået meget vidt omkring OG
vi har slet ikke mistet pusten endnu! 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com