Kommunalvalg - debat: Ingen ændring af skoledistrikterne i midt-Norddjurs

Af Hans Fisker, Sandbanken 14, Bønnerup Strand, medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse (S) - kandidat til KV13:
 
"Nu er vi desværre igen sat tilbage til tiden, hvor tvivl og usikkerhed præger livet på Ørum Skole.
Det er vi, fordi der er nogle, der bliver ved med at puste sig op og forsøge at sprede rygter om, at flertallet vil ændre skoledistriktet for Ørum skole. Det vil vi ikke. Hvorfor skulle vi ændre på noget, der virker.
3 af mine børn går/har gået i skole i Ørum, og jeg er meget imponeret af skolens tilgang til for eksempel it i undervisningen, brobygning og ikke mindst af de flotte karaktergennemsnit, afgangseleverne kommer derfra med. Ørum Skole virker, og vi skal ikke ændre ved det, der virker.
Derimod vil jeg arbejde for, at vi får sat gang i renoveringen af kommunens skoler, startende med overbygningen i Ørum Skole. Det er tiltrængt, og det vil også være med til at lukke debatten én gang for alle. Ørum skole fortsætter som den velfungerende skole, den er, og der bliver skabt ro til at skolerne og institutionerne i kommunens midte indgår et solidt og konstruktivt samarbejde.
I forbindelse med placeringen af de resterende 10.5 mio. kroner fra 2013-budgettet, har det også været fremme, at Ørum skole er blevet forbigået, og at vi derfor er ved at lukke skolen. Det passer så heller ikke. Der er sammensat en prioriteret liste ud fra udvalgenes ønsker om ”her-og-nu”-investeringer, og for at undgå at der skulle gå politik i det, har vi valgt at følge listen oppefra og ned. Det betyder, at pengene bliver brugt i år, og at de lokale håndværkere får ordrer i bogen.
Hvis det virkelig er Socialdemokraternes holdning at lukke og slukke for Ørum, var der vel heller ikke blevet fundet 1 mio. kroner til P-anlæg ved ØAC i år – et anlæg, der har været talt om i 12-14 år, og som politikerne har forsøgt at finde penge til lige så længe. Vi fandt pengene og brugte dem på anlægget.
I denne valgperiode har vi stabiliseret økonomien og frembragt budgetter, der er baseret på penge, der findes i virkeligheden. På den måde bliver der også råd til renovering og vedligeholdelse af kommunens skoler.
Jeg kan derfor kun sige: Stem på Hans Fisker, så sker der noget – også i midten."
 
Publiceret: 19. August 2013 21:30
 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com