Debat Norddjurs: Jeg fik kaffen i den gale hals


"Mit navn er Christian Gleerup, jeg er bosat i Ørum og stiller op til kommunalvalget 2013 for Venstre i Norddjurs. 
Selvom det er lidet flatterende at sende kaffekaskader udover et ellers veldækket morgenbord, må jeg tilstå at det præcis var resultatet for undertegnede da jeg fik kaffen mere end almindeligt galt i halsen den anden dag. Det mest overraskende er dog næsten at det var noget så knastørt som beslutningsprotokollen for børne og ungdomsudvalgets møde a 29. maj 2013 der afstedkom det uheldige morgenoptrin, som i hvert fald mine børn på henholdsvis 2 og 4 år havde svært ved at forstå meningen med.

Det er helt konkret forslaget til ændring af skoledistrikterne, under punkt 11, der kostede mig en ordenlig omgang &gal-hals& hoste. Almindeligvis er jeg relativt konstruktiv i min kritik, men jeg har i det her tilfælde svært ved at se nogen som helst sammenhænge i de foreslåede ændringer. 
Tanken er tilsyneladende at optimere skoledistrikterne ud fra parametrene: Nærhed og geografisk afstand mellem hjem og skole, udnyttelse af de fysiske rammer på skolerne samt den socialøkonomiske elevsammensætning. 

For skolebørnene i Fannerup betyder det at man har foreslået at flytte børnene til Toubroskolen, hvorved man kan spare 200 meters kørsel. Lad mig her understrege at det ikke er en tastefejl, der ER faktisk tale om en kørselsbesparelse på blot 0,2 km !?! & På Toubroskolen har man samtidig kun undervisning til og med 6. klasse, hvorefter eleverne fortsætter på Kattegatskolen i Grenaa. Her er afstanden 13,3 km. for børnene i Fannerup, hvilket er 7,4 km længere væk end Ørum skole og på alle måder langt væk fra nærområdet. Tilgiv mig hvis jeg har overset noget, men nogen må da have glemt at skifte batterierne i lommeregneren den dag det forslag blev nedfældet på skrift & altså forudsat at det virkelig er afstanden der er argumentet her og det ikke er et spørgsmål om at flytte børnene rundt så vi kan bevare flest skoler her og nu, uden at lave reelle langsigtede planer, så vi for kan opnå nogle år med ro på området. 
Hvis afstanden reelt er det vigtigste, skal man i så fald huske at kigge på, hvor tæt skolebussen er på området i forvejen. Her vil den for Ørum Skoles vedkommende, formentlig krydse Kni eller Ginnerup, hvorved afstanden til Fannerup ikke er meget mere end 2-3 km. & men det er jo kun mit gæt. 

Hvad er nærhed?
Hvis nærhed gøres op i så detaljeret en målestok som 200 meters kørsel, så er det muligt at indeværende indlæg på ingen måde hører hjemme i debatten. Men hvis nærhed derimod er et spørgsmål om tilhørsforhold, sammenhold, kultur, historie og fælles forståelse, så er der altså en række ting vi skal have os for øje før vi tager beslutninger som dem, der er foreslået her. Ørum, Fannerup, Ginnerup og for den sags skyld også Fjellerup som ligeledes er en del af debatten, er alle byer der ligger lidt ude på landet. Vi der bor her er glade for det, her er sammenholdet nemlig stærkt og fællesfølelsen stor. Der ligger mange års historie til grund for det sammenhold der er de enkelte landsbyer imellem og for Ginnerup og Fannerups tilhørsforhold til Ørum Skole ligger tilmed det faktum at skolen for mere end 50 år siden blev stiftet som et samarbejde mellem skolerne i Ginnerup og Ørum. Hele idræts- og foreningslivet for Fannerup, Ginnerup og de øvrige byer i området, har derfor altid haft et naturligt omdrejningspunkt i Ørum. Vi ser hinanden som naboer og vejene der forbinder os er små og relativt lavt trafikerede, hvorved børnene kan cykle rundt til hinanden uden at vi bider neglene helt ned til rødderne af angst. Et lignende billede gør sig gældende for børnene i eksempelvis Fjellerup, hvor man ligeledes helt tilsidesætter de lokale mekanismer og tilhørsforhold i de fremsatte forslag.
Det er med andre ord en tilhørs-arv der går mange, mange år tilbage man overvejer at pille ved, uden egentlige tungtvejende argumenter, andet end en overfladisk omfordeling der dybest set ikke rykker ved noget som helst på sigt. 

Har vi smidt en stor pose penge ud af vinduet?

En anden ting der undrer mig, er, at det ikke er meget mere end 14 dage siden, at jeg sad ved tasterne i forbindelse med at fristen for høringssvar til den nylige analyse af skolestrukturen i Norddjurs var rykket faretruende tæt på. En analyse der, så vidt jeg læser den, på ingen måde så meget som antyder noget der bare minder om de forslag der nu fremsættes. Det er naturligvis altid glædeligt hvis beslutningstagerne tænker ud af boksen, men hvis det samtidig betyder at en analyse til et anseeligt beløb, blot bliver lagt ned i skuffen, så undres jeg dog alligevel, uagtet at den omtalte analysens konklusioner bestemt ikke var prangende og i høj grad efterlod flere spørgsmål end svar. 
Vi skal bevare pulsen i landsbyerne

Hvis vores kommune skal forblive et aktiv og emme af charme i form af små landsbyområder med masser af natur, skove og strande, så skal vi bevare pulsen i vores landsbyer. Det inkluderer et sundt foreningsliv, fritidsaktiviteter, biblioteker, sportsklubber og i høj grad at vi holder fokus på at skabe en langsigtet skolepolitik hvor vi holder fokus på skolen som centrum for drivkraften og aktiviteten i landsbyerne. Samtidig med at vi har respekt for de mekanismer og historikker der på en i høj grad positiv måde gennemsyrer vores lokale nærområder, således at vi ikke utilsigtet udhuler de ellers velfungerende landsbysamfund der binder vores kommune sammen på tværs."
Af Christian Gleerup, kandidat for Venstre til Kommunalvalget:
Publiceret 12-06-2013
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com