Mål og visioner.
 
Vi fusionerer på ligeværdig vis – intet nedlægges
Vi vil opretholde idenditet og traditioner på aktivitetsområderne

 

Vi styrker lokalsamfundet som omdrejningspunkt -

- Udbud af aktivitets- og samlingssteder søges udvidet og optimeret
- Borgerne fastholdes i nærområdet og vi kan tiltrække nye borgere
- Livskvalitet optimeres for den enkelte gennem aktiv deltagelse

Vi sikrer fremtiden’s foreningsmiljø

-Vi vil tilbyde både motions- og turneringsaktiviteter
-Vi vil koordinere aktivitetstilbud, så familien kan følges ad
-Vi vil samarbejde på tværs af aktiviteterne med nye muligheder for motion
-Større organisation med få pr. udvalg sikrer hurtig indsats
-Større organisation sikrer større indflydelse overfor kommune og andre
-Større rummelighed til smalle aktivitetstyper OG forskellighed
-Flere frivillige skaber aktivitet for medlemmerne
-Flere frivillige til at arbejde med små som store opgaver
-Flere frivillige oplever værdi og respekt for deres indsats i foreningsarbejdet

Vi har en SUND økonomi

-Budget udarbejdes i dialog med hver aktivitetsudvalg
-Central daglig økonomistyring gennem Økonomiudvalget
-Kontingent opkræves elektronisk i videst omfang
-Indtægterne suppleres via sponsorer/partnerskaber, samt
Særarrangementer & events for hele lokalområdet
-Kontant formue i ryggen til investeringer og særlige udviklingsprojekter

Vi har styrket samarbejdsrelationerne med

-MIN Friskole, SFO
-Ørum Børnehave og dagplejegrupperne i lokalområdet
-Norddjurs Ungdomsskole
-Borgerforeninger i geografien bag Gl. Ørum Skoledistrikt
-Ørum Aktiv Center incl. mulighed for egne klublokaler og øget lokaleudnyttelse
-Norddjurs Kommune, Norddjurs Idrætsråd, DGI og DIF m.fl.
-Øvrige idræts- og sociale foreninger i lokalområdet/Norddjurs Kommune

AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com