Foreningens Målbeskrivelse

1. Målsætning og resultater 1. maj 2014

Vi rummer hinanden i forståelse og Fælleskabet blomstrer - inden maj 2014 smiler alle.
 • Fælles leder- og træneraften, hvor der blev arbejdet på tværs af idrætsgreneog aldre - vores drømmeforening 2020 blev visualiseret i LEGO og vores "Foreningstømmerflåde" blev sat i søen.
 • Mere end 20 nye frivillige har engageret sig i foreningen.
 • Vi flytter kampe, arrangement o.l. efter hinandens ønsker. Vi deltager i hinandens arrangementer. Vi rummer hinanden helt anderledes.
 • Fælles kommunalt vælgermøde med øvrige foreninger, institutioner og det lokale erhvervsliv.
SYNLIGHEDEN er øget i 2014, hvor kendskabet til vores forening er øget i nærområdet.
 
 • Årets forening 2014 i Norddjurs Kommune - overrakt 5. april 2014 til Årets Kulturdag på Gammel Estrup
 • Start af Foreningsundersøgelsen på den kommunale valgdag - vores frivillige fik hele dagen mange gode snakke med folk.
 • God pressedækning om vælgermøde, DM i Foreningsudviling, Fodboldaktiviteter, Gymnastikopvisning og AC Youngsters.
 • Inspirationsindlæg afholdt for Norddjurs Idrætsråd og på DGI Østjyllands årsmøder om "Unge", "Frivillighed" og DM i Foreningsudvikling
 • Nyt design på hjemmesiden - med fokus på brugervenlighed og dynamisk layout.
SKOLEreformen ændres 1.8.2014
 
 • Initiativtager for fælles arbejdsgruppe med lokal håndboldklub og spejdergruppe - fælles fodslaw i oplæg til skolen
 • Samarbejde med skolen, (ledelsen, repræsentanter for hvert skoletrin, samt det pædagogiske udvalg) med følgende fælles mål:
  • 2 fælles idrætsdage i skoleåret - foreningerne deltager med instruktører og udstyr.
  • Træner-/LederSpiren - nye valgfag i overbygningen i samarbejde med DGI og med praktik i vores foreninger.
  • Fuld adgang til kommunikation via intranettet, som omfatter direkte adgang til skole, SFO, dagplejer og børnehaverne.
  • Foreningerne gæster ALLE forældremøder om efteråret med profilering af vore tilbud og motivering til at være aktiv.
  • Samarbejdet udvikles løbende, f.eks. ved at indrage instruktører til undervisning - mod honorering
UNGE-Univers for 15-25 årige
 • 21 engagerede unge greb depechen og døbte deres nye netvær for AC Youngsters.
 • Læs mere under punkt 3 - vores bedste ide.
BONUS resultater - udover vore målsætninger
 • Outdoor afd. opstartes med løbe- og cykelskole. Der har været god tilslutning - mange medlemmer og nye frivillige.
 • Foreningsundersøgelsen har involveret lokalområdet og givet mange nye input til fremtidige tiltag (se punkt 2).
 • Samarbejde med ejendomsmæglere: synlig på mæglernes hjemmesider som link "Din aktive forening i lokalområdet" - aktiv efteråret 2014.

2. Foreningsudvikling efter maj 2014
 
 • I 2016 er vi FORENINGEN i Norddjurs kommune - Vi er allerede nu kåret som Årets Forening 2014 i Norddjurs Kommune
 • Vi arbejder videre med SKOLEreformen - fælles arbejdsgruppe fortsætter og vi vil forsøge at oprette fælles aktivitetskalender.
 • Vi laver nye events, som vores medlemmer ønskede i Foreningsundersøgelsen
  • Idræt på Tværs for voksne - sportsligt og socialt arrangement.
  • Liv i Ørum skal genstartes i løbet af 2015 - inddragelse af alle foreninger og institutioner omkring os.
  • Famileidræt og fælles madlavning
 • Vi finder muligheder for en bedre kapacitetsudnyttelse af hal, anlæg og natur
  • I 2015 arbejder vi på fleksible løsninger til halbooking og skaber fleksibilitet i kontingetbetaling/klippekort
  • I 2016 skaber vi muligheder for at flytte fodboldanlæg i Stenvad permanent til Ørum Idrætsanlæg.
Vi sigter stadig efter månen og tænder nye stjerner på vejen - vores foreningstømmerflåde er i balance - vi vil hinanden.

 
3. Foreningens bedste idé

AC Youngsters er skabt AF de unge og FOR de unge - frivillige som medlemmer i hele AC Norddjurs på tværs af alle aktivitetsgrene for ca. 300 unge. DM gruppen inviterede de unge ud fra en klar bevidsthed om, at de unge SELV skal stille mål, handlinger og rammer for at høste succes.
De unge fik flere med og udviklede selv på ideen - med assistance fra to mentorer.

 
 • Formålet er at bygge bro mellem de unge og foreningen, udbygge aktiviteter for unge og lave events.
 • Planlagte aktiviteter: AC Youngsters Day (sport og hygge for unge) - IT Cafe (Unge hjælper ældre med IT) - Videokamera som nyt værktøj - Foreningssang for AC Norddjurs (skal indspilles).
 • AC Youngsters er et selvstændigt udvalg og de ønsker fremover at deltage i ForeningsForum (foreningens styringsorgan), tøjudvalget og hjemmesideudvalget.
 
Dette tiltag har netop indbragt AC Norddjurs titlen "Årets Forening  2014" i Norddjurs Kommune
Foreningens målbeskrivelse - se dokumentet vi sendte ind her:

Foreningens udviklingsbeskrivelse

1. Vores drømmescenarie

I 2016 er vi stadig på vej mod månen, men befinder os nu blandt stjernerne. AC Norddjurs´s ildsjæle sidder her på en tømmerflåde i balance.
Vore mange ildsjæle skaber mangfoldige tilbud for store som små - vi ser SÅ mange glade og positive mennesker, der bringer dynamisk bevægelse med i fælleskabet.
AC Norddjurs sætter sig synlige retningsvisere og skaber trygge rammer for nærmiljøet.
Vi bygger bro til institutioner og foreninger omkring os - kommunen ser os som et fyrtårn.
Vi spejder stadig efter muligheder i vores omverden og ser et styrket lokalsamfund - vi VIL hinanden og vi VIL stadig sigte mod månen - mulighederne er uendelige for os i AC NORDDJURS.

2. Vejen til drømmescenariet - milepæle
I 2016 er vi FORENINGEN i Norddjurs kommune
 • foreningen der lykkedes med at VILLE skabe et lokalt omdrejningspunkt, mdt i en stor landkommune. Norddjurs Idrætsråd, DGI og DBU henter inspiration hos os og respekterer os som en værdig samarbejdspartner. Vi har aktive repræsentanter i deres udvalg og bestyrelser.
Vi er synlige i 2. halvår 2014
 • på mæglernes salgsopslag/hjemmesider, så tilflyttere vælger ØRUM distriktet frem for andre områder på Djursland
Vi er SYNLIGE på skoleintra og i daginstitutionerne i løbet af 2014 med alle tiltag og tilbud
 • så alle forældre og børn tænker - "AC Norddjurs" - når de skal vælge aktiviteter og foreningstilhør.
Vi får en kontaktperson ved næste valg til skolebestyrelsen i Distrikt Ørum (dagpleje-børnehave-skole og SFO)
 • vi er altid på forkant med udviklingsscenarier og kan være proaktive i vores aktivitetsudvikling.
Vi bygger broer - vi udfordrer og samarbejder med foreninger og institutioner omkring os
 • Dialog med Distrikt Ørum for at være på forkant med Skolereform 2014
 • LIV i Ørum fra 2012 udbygges til en årlig event som forårsfest/sommerfest etc. senest i 2015
Vi finder muligheder for en bedre kapacitetsudnyttelse af hal, anlæg og natur
 • I 2015 arbejder vi på fleksible løsninger til halbooking og skaber fleksibilitet i kontingentbetaling/klippekort
 • I 2016 skaber vi muligheder for at flytte fodboldanlæg i Stenvad permanent til Ørum Idrætsanlæg
3. Målsætning 2014
Vi rummer hinanden i forståelse og FÆLLESSKABET blomstrer - inden maj 2014 smiler alle
 • Vi taler MED hinanden, vi løfter og drøfter muligheder - vi finder løsninger, SAMMEN!
 • Vi glæder os ved hinandens succes, når én har succes har vi det ALLE!
 • Forældrene véd at vi samler op og er nærværende på alle niveauer i samarbejdet
Synligheden er øget i 2014, hvor kendskabet til vores forening nu er øget til 85% i nærområdet.

Skolereform ændres 1.8.2014
 • Vi vil være MED snarest, der er lagt rammer for at drøfte samarbejdsform og indhold, så vi inviterer os selv til møde inden 15. marts 2014 - fordi vi ser MULIGHEDER!
UNGE-Univers for 15-25 årige kickstartes
 • Vi vil skabe en KULTUR for denne gruppe, afstemme forventninger fra de unge til foreningen og til samarbejdet, især mellem de unge ledere med håbet om at det vil udvkle sig til events, flere sæsonskoler m.m. OG give bonus i, at de unge vælger OS til i deres hverdag og fritidsliv.
Foreningens udviklingsbeskrivelse - se dokumentet vi sendte ind her:

Ansøgningsskema DM i foreningsudvikling

Beskriv jeres motivation for at deltage i DM og det efterfølgende udviklingsforløb:


AC Norddjurs er resultatet af en fusion 24.11.2011 af 3 foreninger:
Ørum IF med flere aktivitetsgrene, Stenvad BK med fodbold og Ørum Indoor Cycling med spinning. - foreninger der havde eksisteret i over 75 år.
MÅLET var at skabe mere tid til at skabe og udvikle aktiviteter - med mindre tid til administration, fordi de samme personer på administrative poster sagtens kunne servicere alle medlemmer.

Nu er vi ca. 18 måneder henne i forløbet - og meget er nået, meget er gået godt.
Vi har - med inddragelse af mange frivillige ledere - udarbejdet en SamværsPolitik, vi har udarbejdet Beredskabsplan, hvis vi kommer ud for hændelser som iflg. samværspolitikken kræver indsatser.
Vi har udarbejdet en sponsorpolitik, så vore sponsorer véd hvad de støtter og får igen. 
Vi har formaliseret samarbejde med idrætshal, naboforeninger, erhvervsliv m.fl. i området, bla. da vi i 2012 gik forrest med projekt LIV i ØRUM, en folkefest for by og land over en lang lørdag.
Vi samles i ForeningsForum og drøfter hvilke mål vi har nået og hvilke indsatser vi skal sætte i søen - så vores Forretningsudvalg får en sparring på forskellge indsatsområder før vigtige beslutninger træffes. - Meeeen.... Så erkender vi og oplever, at de mange aktivitetsafdelinger hurtigt får nok i deres egen hverdag, så mål om at skabe udvikling på tværs af idrætsgrene og foreningsliv ... stadig mangler initiativ og HANDLING.
Vi tror der skal en større udfordring til, som vi løfter i fællesskab for at OPLEVE at det nytter at tro på og UDVIKLE ideen - 
kun ved at sigte på månen lander vi mellem stjernerne.

Hvad vil I gerne opnå med forløbet?
 • Sikre en større grad af "foreningstilhør" i alle afdelinger hos både medlemmer og ledere 
  • ​herunder bevidstheden om at mange yder frivillige timer for at MANGE kan nyde
 • Skabe lyst og motivation til at samarbejde på tværs af idrætsgrene
  • ​måske igangsætte hold med differentieret idrætsaktivitet igennem en sæson
  • måske starte en fodboldsæson med delvis gymnastiktræning = god muskelopbygning
  • måske inddrage spinning som del af badmintontræning = konditionstræning
 • ​Skabe et lederunivers, f.eks. for alle ungdomstrænere fra alle afdelinger for at opfylde deres behov for erfadeling og tilhørsoplevelse, anerkendelse og udvikle lyst til initiativer
 • Udvikle nye aktiviteter og/eller udvikle bestående aktiviteter
  • ​f.eks. mulig badmintontræning i tidligere morgentimer, sene aftentimer og weekends, når hallen alligevel står tom.
  • Udfordring: bookingsystem og lejevilkår for brug af flexible timer i forhold til en nu implementeret driftsaftale mellem hal og kommune
  • f.eks. alternative gymnastik/spinning/fitnesstilbud når man ER i hallen incl. tilførsel af nyt udstyr og evne tl at tænke kreativt med dette udstyr (Parquer.sæt)
  • Idræt i dagtimerne - motivere dem i de små hjem til at VILLE være med
 • ​Turde være dynamo bag byarrangementer som egnens største forening:
  • ​f.eks. en BØRNE-Rock festival i samarbeje med skolens støtteforening
  • f.eks. en PENSONIST-JAZZ & Rull. festival
 • ​2 aldersgrupper som der for sjældent fokuseres direkte på ved særarrangementer og som givet kan tiltrække gæster fra omegnsgeografierne = sætte Ørum på landkortet.
Hvorfor skal DGI Østjylland vælge netop jeres forening?
 • FORDI vi tidligere har vist at vi kan og vil udvikling - fusionsprocessen evnede vi selv at føre meget langt og i et succesfydt dialogforløb uden konfliktperioder
 • FORDI vi som en flerstrenget forening HAR muligheder på flere områder
 • FORDI vi fra vores senere år har mange ildsjæle i deres snart "bedste alder"
  • ​Vi SKAL finde nye veje til involvering af yngre ledere og ildsjæle ved at synliggøre nye vinkler og muligheder som de tænder på - som oplyser deres ILDSJÆLE
  • Alene kan vi flytte nogle sten, men sammen kan vi flytte BJERGE
Ansøgsningsskema DM i Foreningsudvikling - læs den her:
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com