Kommunalvalg - debat: Ro på skoledistrikterne i Norddjurs

Af Else Søjmark (S), politisk ordfører og næstformand i BUU:
 
"Den eksisterende skole- og dagtilbudsstruktur skal fastholdes. Det var beslutningen på kommunalbestyrelsesmøde den 18. juni, som en forhåbentlig klar afslutning på en lang og turbulent periode, hvor Venstre og Borgerlisten konstant har søgt at åbne skolestrukturdebatten.
 
Revurderingen af skoledistrikterne har sideløbende desværre været nødvendig for at få den tiltrængte ro på skoleområdet. Så med respekt for høringsperioden - og uden ønske om de store ændringer – har vi Socialdemokrater set frem til høringssvarene fra skole- og børnebestyrelser.
Høringssvarene foreligger nu og skoledistrikt sagen er på Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) dagsorden onsdag den 28. august. Der er ikke de store overraskelser i svarene. Og derfor heller ikke fra vores side ønske om de store ændringer, hverken i Midten eller andre steder. Vi er heller ikke tilhængere af, at Fuglekvarteret i Grenaa flyttes til Vestre Skoles distrikt. Vedr. flytning af boligområdet ved Vintergækvej, Anemonevej og Møgelbjergområdet til Vestre Skole har jeg en fornemmelse, at det har støtte blandt forældrene. Skolevejen i bytrafikken vil nemlig herved stort set halvveres.
Men lad mig endnu en gang slå fast, at Socialdemokraterne ønsker at fastholde den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur i Norddjurs. Og at vi med hensyn til skoledistrikterne ønsker ro. Det skylder vi både elever, forældre og ansatte. Lad os i stedet stå sammen om at skabe fællesskabets skole, som er kernen i folkeskolereformen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fakta om skoledistrikt sagen:
Et enigt BUU vedtog beslutningen om at foretage en revurdering af skoledistrikterne på udvalgsmøde den 27. februar 2013 ifm. punktet ”Optagelse af elever i 0. klasse i skoleåret 2013/14” (det drejer sig om dispensation til oprettelse af tre 0. klasser på Vestre Skole)
Citat fra mødereferatet: Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at kommunalbestyrelsen foretager en revurdering af de nuværende principper for frit skolevalg i Norddjurs Kommune i forbindelse med analysen af skole- og dagtilbudsstrukturen, og at der i tilknytning hertil foretages en revurdering af kommunens skoledistrikter.

Økonomiudvalget tiltrådte indstillingen den 12. marts 2013 og en enig kommunalbestyrelse godkendte beslutningen den 19. marts 2013
I kan læse yderligere ved at følge linket – se under punkt 2 http://polweb.norddjurs.dk/open/Kommunalbestyrelsen%20(Åben)/2013/19-03-2013/Referat%20(Åben)/00%20Referat%20uden%20bilag.pdf
På BUU møde den 29. maj blev forslagene sendt i høring i Handicaprådet, Integrationsrådet, Ungdomsrådet og skolebestyrelser med deadline den 19. august 2013.  Se under punkt 11.
http://polweb.norddjurs.dk/open/Børne-%20og%20ungdomsudvalget%20(Åben)/2013/29-05-2013/Referat%20(Åben)/BUU-29-05-2013%20-%2000%20Referat%20uden%20bilag.pdf

BUU møde den 28. august – stillingtagen til om skoledistriktgrænserne skal ændres"

Publiceret: 24. August 2013 16:44
 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com