Sponsorudvalg

Udvalgsformand
Jens Søndergaard-Pedersen
Knigaardvej 10
8586 Ørum Djurs
Mobil: 23299097
jspkni10@gmail.comUdvalgsmedlem
Rasmus Als Holm
Ørumgårdvej 24
8586 Ørum Djurs
Mobil: 31198976
line.rasmus@hotmail.com. 
Økonomiansvarlig
Marianne Aabenhuus
Havrevej 14
8586 Ørum Djurs
Mobil:  61615274
marianneaabenhuus@yahoo.dk


 
AC Norddjurs | Formand | Frank Birch | Tlf.: 86381496/ 30870996 formand.acnorddjurs@gmail.com