Debat Norddjurs: "Venstre vil bevare skolerne"

Af Hans Husum, borgmesterkandidat for Venstre i Norddjurs:
 
"I  sin iver efter at profilere sig som de Konservatives frontfigur udtaler Benny Hammer (BH) sig lodret forkert om Venstres skole- og daginstitutionspolitik. Jeg byder BH meget velkommen blandt kandidaterne til KV13. De konservative er presset på landsplan, og der venter et hårdt arbejde forude, men mon ikke det lykkes uden at vende egne “fornemmelser” til usandheder om Venstres intentioner? Ud fra ønsket om, at læserne ikke skal lade sig forføre af disse fejlagtige gætterier, vil jeg som Venstres borgmesterkandidat derfor fjerne enhver misforståelse og slå fast: Venstre ønsker fastholdelse af de nuværende skoler.
Venstre er dog meget opmærksom på kommunens faldende børnetal, geografiske udfordringer, høje udgifter pr. elev i forhold til sammenlignelige kommuner. Vi frygter også, at de afsatte midler til øget inklussion, slet ikke rækker. Der er usikkerhed om arbejdstidsaftalen mellem KL og LC, og om den nye helhedsskolereform, der er på trapperne.
Summasummarum, er der altså intet parti, der pt. kan gennemskue konsekvenserne af alle disse usikkerhedsfaktorer, sammenholdt med usikkerheden om kommunens fremtidige økonomi. I sidste instans vil det derfor blive et bredt flertal i kommunalbestyrelsen, som i fremtiden træffer de rigtige dispositioner på området."

Publiceret: 05. April 2013 20:31
 
AC Norddjurs | Formand | Rasmus Holm | Tlf.: 31198976 formand.acnorddjurs@gmail.com